REGULAMIN KWIACIARNI KATARZYNKA


 1. Kwiaciarnia internetowa 'Katarzynka' dostarcza kwiaty na terenie miasta Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Tym niemniej, istnieje możliwość doręczenia kwiatów poza tym rejonem - w tym celu prosimy o kontakt z Kwiaciarnią w celu ustalenia indywidualnej oplaty dodatkowej.
 2. Sposoby, ceny i ogólne warunki dostawy zamówienia opisane są w osobnym regulaminie pt. Warunki dostawy.
 3. Realizujemy zamówienia od poniedziałku do soboty, w godzinach 7:00 - 21:00. W niedziele i święta w godzinach 11:00 - 18:00 (nie dotyczy 14 lutego, 8 marca i 26 maja).
  Oferta 24h/dobę dotyczy jedynie zamówień realizowanych na terenie miasta Krakowa i powiatu krakowskiego.
 4. W przypadku indywidualnych zamówień poza powyższym terenem, zamówienia mogą być realizowane przez partnerow Kwiaciarni Katarzynka, a produkty mogą odbiegać od przedstawinych na zdjęciu pod względem ilości i koloru.
 5. Zamówienia na dzień bieżący – „NA DZISIAJ” - przyjmujemy do godziny 15:00 i wyłącznie po kontakcie z Kwiaciarnią w celu potwierdzenia dostępności wybranych kwiatów. Minimalny czas potrzebny nam do realizacji zamówienia wynosi 2 godziny. Pozostałe zamówienia realizujemy następnego dnia lub w dniu wskazanym przez Państwa. Zamówienia na bukiety z działu Bukiety Ślubne przyjmujemy na co najmniej 7 dni przed terminem dostawy.
 6. Zamówienia na sobotę przyjmowane są do piątku, do godziny 21:00.
 7. Zamówienia na dni świąteczne przyjmowane są najpóźniej 2 dni przed dniem świątecznym do godziny 21:00.
 8. Nie gwarantujemy dostarczenia przesyłki, jeśli na 2 h przed planowanym terminem dostawy i nie później, niż do godz. 15:00 w dniu dostawy nie mamy potwierdzenia dokonania opłaty za zamówienie. W takim wypadku prosimy o alternatywny termin dostarczenia.
 9. Każdorazowo staramy się, aby przesyłki zamówione przez Państwa, docierały punktualnie. Jednak z przyczyn od nas niezależnych nie zawsze możemy zagwarantować dokładną godzinę.
 10. Do realizacji przekazywane są tylko te zamówienia, które zostały opłacone, a pieniądze wpłynęły na nasze konto lub przesłaliście nam Państwo za pomocą poczty elektronicznej dowód wpłaty. O przekazaniu do realizacji powiadomimy Państwa pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 11. Składając zamówienie w naszej kwiaciarni są Państwo zobowiązani wypełnić formularz zamówienia - podać wszelkie niezbędne dane nadawcy oraz odbiorcy przesyłki.
 12. W przypadku trudności ze zlokalizowaniem adresu dostawy, np. brak nazw ulic w podanej miejscowości, będziemy się kontaktować telefonicznie z nadawcą przesyłki, w celu uzyskania dokładnych wskazówek na temat dojazdu.
 13. W przypadku niezastania odbiorcy pod wskazanym adresem, kurier będzie kontaktował się telefonicznie z odbiorcą, w celu ponownego uzgodnienia miejsca i czasu przesyłki. W przypadku braku nr telefonu odbiorcy, kontakt będzie nawiązany z nadawcą. Termin ponownej dostawy nie może być późniejszy, niż godzina 21:00 w dniu następnym. Kwiaciarnia zobowiązuje się do 3-krotnej łącznej liczby prób doręczenia.
 14. Nie ponosimy odpowiedzialności za niedostarczenie przesyłki na czas z powodu błędnie podanego przez Państwa adresu, bądź nieobecności adresata. Przesyłki takie będą do odbioru w kwiaciarni do 3 dni po ostatniej próbie doręczenia, po wcześniejszym ustaleniu godziny odbioru. Po upływie 3 dni zamówienie zostaje uznane jako zrealizowane, a przesyłka dostarczona.
 15. Do każdej przesyłki dołączamy bilecik na którym możecie Państwo umieścić swoją wiadomość. Wiadomości niecenzuralne, wulgarne i obraźliwe nie będą umieszczane, a zamówienie będzie anulowane.
 16. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych nie podajemy żadnych danych osobowych osobom trzecim, za wyjątkiem sytuacji wyszczególnionych w Polityce Prywatności w pkt. 5.
 17. Kwiaciarnia nie udziela Odbiorcy informacji na temat Nadawcy. Jedyną formą informacji jest dołączenie do kwiatów bezpłatnego bileciku z podpisem. Brak podpisu lub bilecika oznacza przesyłkę anonimową.
 18. Staramy się, aby bukiety, które Państwo u nas zamawiacie, były wierną kopią tych, których zdjęcia mamy umieszczone na stronie. Jednak w związku z sezonowością niektórych komponentów, zastrzegamy sobie możliwość zastąpienia ich innymi, przy utrzymaniu charakteru, wielkości i kolorystyki bukietu, tak abyście Państwo nadal mogli być zadowoleni.
 19. W sytuacji, gdy nie będziemy w stanie zrealizować zamówionej przesyłki, a zostanie ona już opłacona, zostaną zwrócone Państwu pieniądze na konto.
 20. Odmowa przyjęcia przesyłki z podpisem odbiorcy jest równoznaczna ze zrealizowaniem zamówienia. Pieniądze nie są zwracane. Zamówione kwiaty można odebrać osobiście z kwiaciarni do 3 dni od pierwotnie wybranego terminu realizacji.
 21. Przyjęcie przesyłki jest jednoznacznez jej akceptacją.
 22. Wszystkie nasze bukiety są robione z jak najlepszych gatunkowo i najświeższych roślin. 
 23. Wszelkie reklamacje dotyczące świeżości kwiatów lub dodatków przyjmowane są drogą mailową w ciągu 24 h od dostarczenia przesyłki. Pozostałe reklamacje dotyczące kwiatów będą przyjmowane do 3 dnia włącznie od dnia dostarczenia przesyłki.
 24. Wypełnienie formularza zamówienia udostępnionego na stronie Kwiaciarni, a następnie jego akceptacja, bądź złożenie zamówienia drogą mailową czy telefoniczną jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i oznacza zawarcie umowy KUPNA/SPRZEDAŻY pomiędzy zamawiającym a Kwiaciarnią.
 25. Rozwiązanie umowy KUPNA/SPRZEDAŻY następuje jedynie na wniosek jednej ze stron umowy w formie pisemnej, przesłanej drogą elektroniczną lub faxem, bądź telefonicznie, nie później jednak, niż do godziny 21:00 dnia poprzedzającego realizację zamówienia. W przypadku rozwiązania umowy ze strony lub winy zamawiającego, Kwiaciarnia zwraca wpłacone pieniądze na konto w kwocie pomniejszonej o koszt przelewu bankowego, zgodny z cennikiem usług bankowości elektronicznej ING Banku Śląskiego, kosztami operacji transferów internetowych obsługiwanych poprzez DOTPAY S.A. lub PayPal Inc. w zależności od pierwotnego kanału płatności. W przypadku rozwiązania niniejszej umowy ze strony lub winy Kwiaciarni, zwrócona zostanie cała wpłacona kwota.
 26. Oferujemy następujące formy płatności: przelew, karta kredytowa i płatnicza, e-transfery, e-przelewy, przekazy i gotówka przy odbiorze osobistym (po wcześniejszym uzgodnieniu z Kwiaciarnią).
 27. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay lub PayPal Inc. w zależności od dokonanego przez Zamawiającego wyboru.
 28. Wszelkie sytuacje sporne nie przewidziane w regulaminie są regulowane kodeksem cywilnym.

KORZYSTANIE Z USŁUG KWIACIARNI KATARZYNKA JEST JEDNOZNACZNE Z ZAPOZNANIEM SIĘ I AKCEPTACJĄ REGULAMINU JEJ DZIAŁANIA